Toppmeny


Integritets- och cookiepolicy

 Integritetspolicy

Ekelund Interiör värnar om din personliga integritet. För att tydliggöra hur vi hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med det nya EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation), som började gälla den 25 maj 2018. Ekelund Interiör är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy för att återspegla förändringar i vår verksamhet eller gällande lag. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på vår hemsida.

Vem behandlar vi personuppgifter om?

Ekelund Interiör behandlar personuppgifter om dig som är kund, leverantör, kontaktperson.

Följande uppgifter kan vi komma att samla in:

  • Namn eller Företagsnamn
  • Personnummer eller Organisationsnummer
  • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
  • IP-adress. När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

Varför behandlar vi personuppgifter?

  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund.
  • Ge dig information och erbjudanden.
  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Ekelund Interiör kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Ekelund Interiör rättsliga och affärsmässiga intressen.

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för – exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av en kundrelation. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Vi använder oss av Cookies

Våra cookies förbättrar tillgången till vår hemsida och identifierar återkommande besökare. Du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

Rätt att begära information

Vill du veta om hur Ekelund Interiör behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till Ekelund Interiör. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Ekelund Interiör och att få uppgifter rättade.

 

Cookiepolicy

Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare.

Vad är cookies?

Cookies är små filer som samlar in och lagrar små mängder data när du surfar, som senare kan nås av vår webbserver eller din egen dator för att ge en mer anpassad webbläsarupplevelse.

En cookie skapas ibland när du laddar upp en ny webbsida och lagras sedan i webbläsarens minne. Detta gör det möjligt för denna webbplats att använda den här informationen för att komma ihåg dina personliga inställningar och inställningar när du besöker webbplatsen.

Cookies används ofta när du loggar in på en webbplats eller skickar in ett formulär, så att vi kan använda den informationen under vår tjänst och förhindra att du anger samma information vid flera tillfällen.

Det är möjligt att inaktivera cookies i din webbläsare, men det kommer sannolikt att leda till en mindre webbupplevelse.